הצוות שלנו

צוות גיאו טבע, המתמחה בתחומים מגוונים, נותן  את היעוץ ההוליסטי הטוב ביותר. הצוות כולל הידרולוגים, מהנדסים, אקולוגים, מתכננים אורבנים, מומחי ממ"ג (GIS), יועצים לבניה ירוקה, מומחים לאיכות אויר, אדריכלי נוף ועוד!

קראו עוד אודות הצוות והתרשמו מניסיוננו האקדמי והמעשי העשיר.

דויד מנינגר

מנכ"ל החברה

בוגר המחלקה לגיאוגרפיה – התמחות בגיאוגרפיה פיסית, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במגמת תכנון סביבתי וגיאומורפולוגיה. התמחה בנושאים האקולוגיים וחיבורם למערכת המורפולוגית. במשך 20 שנה, מנהל ופקח באזור מדבר יהודה וים המלח, ברשות שמורות הטבע.

דניאל מנינגר כהן

ראשת מחלקת תסקירי השפעה על הסביבה ואנרגיה מתחדשת – טורבינות רוח

ראשת מחלקת ניהול משאבי סביבה ומחלקת אנרגיה קונבנציונלית

M.A בניהול וכלכלה של משאבי טבע, מאוניברסיטת חיפה מהמחלקה לניהול במסלול של ניהול משאבי טבע.

B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.

בעלת ידע וניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי, איכות סביבה, ניהול בר קיימא, אחריות תאגידית וכתיבה ועריכה של מסמכים סביבתיים, תכנון אסטרטגי וסטטוטורי.

ניהול ועריכה של תסקירים והתמחות בתחום האנרגיה ירוקה בדגש על טורבינות רוח.

ג'וליאן ליף

ראש מחלקת אנרגיה מתחדשת – תחנות כח סולריות

M.Sc בלימודי סביבה מהמחלקה לאדריכלות מדברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עם התמחות במודלים מיקרו-אקלימים.
 B.Sc במדעי הסביבה מכללת תל-חי.
בעל ידע וניסיון בתכנות מודלים מתמטיים של תהליכים סביבתיים, הפעלת GIS וניתוח סטטיסטי של נתוני סביבה.
תחומי עניין עיקריים: בנייה ביו-אקלימית, אנרגיות מתחדשות, תכנון רגיש מים ופיתוח סביבתי.

דניאל זמלר

ראש מחלקת תכנון סביבתי ובניה ירוקה

 

נועם לוי

ראש מחלקת הידרולוגיה

M.Sc בהידרולוגיה ואיכות מים, המכון לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc.Agr במדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

בעל ידע ונסיון בתחום הידרולוגיה של מי תהום ומים עיליים, זיהום מקורות מים וטיפול בשפכים.

רעות עין-גיל

ראשת מחלקת אקולוגיה

M.Sc באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בתחומי גיאומורפולוגיה וקרקע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בתחומי שמירת טבע, אקולוגיה וזואולוגיה, בדגש על בתי גידול חוליים ואדמות לס, אקולוגיה של זוחלים, וניסיון בעבודת שדה.

דן מכאלן

ראש מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

 

אדר רוזנפלד

מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

M.A במעבדה לחשיפה סביבתית של הפרופ' איתי קלוג, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע ונסיון בתחומי מערכות מידע גיאוגרפיות Qgis ו- ArcGis, בניית מודלים לחשיפה סביבתית בנושאי אקלים, בניית מודלים סטטיסטיים ותכנות בשפת R וסקירת עצים לפרוייקטים גדולים כגון תמ"לים וקווי תשתית.

יעקב פרויס

יעוץ סביבתי, גיאומורפולוגיה והידרולוגיה

M.Sc בגאומורפולוגיה נחלית, המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמה לגיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הידרולוגיה של מים עיליים ושימור קרקע וניסיון במדידות הידרומטריות בנחלים, תוכנות ממ"ג, יצירה ועיבוד מפות בפוטוגרמטריה בעזרת רחפן.

רז סטודני

יעוץ סביבתי והידרולוגיה

M.Sc בהידרולוגיה ומשאבי מים, מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – התמקדות בתחומי הידרוכימיה, העשרת אקוויפר וניטור של זיהומים במי תהום בעזרת אנליזות של כרומטוגרפיית גז ואיזוטופים של מים.

B.Sc במדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

בעל ניסיון בכתיבת תסקירים סביבתיים לתחנות כח, הערכות סיכונים, נספחי ניהול מי נגר וניקוז, סקרי קרקעות מזוהמות, שיקום מטמנות ושימוש בתוכנות ממ"ג (GIS) ו-ALOHA.

כרמי בן-זקן

יעוץ סביבתי והידרולוגיה

B.Sc בהנדסת מים מהפקולטה להנדסה אזרחית, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.

בעלת ניסיון בבניית מודלי מערכות אספקת מים וניתוחם, עריכה ומיפוי מסמכי ניהול מי-נגר וניקוז ועריכת סקרים היסטוריים.

גב יולביץ'

יעוץ סביבתי וגיאומופרולוגיה

M.A בגאומורפולוגיה במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הגיאומורפולוגיה האיאולית, פליטות אבק מקרקעות מסוגים שונים והשפעותיהן הסביבתיות והבריאותיות.

לילך יטוביה

יעוץ סביבתי ובניה ירוקה

M.A בתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התמחות בקיימות ומדיניות סביבתית.

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי הקיימות, הסביבה ותכנון ערים בדגש על אומדן קיימות של חקלאות עירונית.

נועה רוף-אבשקין

יעוץ סביבתי ותכנון

M.A בתכנון עיר ואזור במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התמחות בתכנון ערים בהתמקדות במרחבים ציבוריים עבור אוכלוסיות מגוונות.

B.A בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, כתיבת מסמכים סטטוטוריים וליווי תכניות.

טל ימיני

יעוץ סביבתי ותכנון

M.Sc בהנדסה סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון.

B.Sc במדעי בריאות הסביבה, מכללה אקדמית הדסה.

בעלת ידע בתחום מדעי הסביבה וכתיבת מסמכים סביבתיים.

נועה מטע

יעוץ סביבתי ותכנון

M.A (לקראת סיום) בתכנון עירוני, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, כתיבת מסמכים סטטוטוריים וליווי תכניות.

דניאל כהן

אדריכלית נוף

B.L.A באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.

ידע וניסיון בהפקת נספחי נוף וליווי נופי לתב"ע, תכניות מפורטות למכרז ולביצוע, תכנון שצ"פ בסדרי גודל שונים ושיקום נופי לנחלים.

ענת בן נתן

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc בביולוגיה במגמת אקולוגיה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של בתי גידול חוליים ובהדברה ביולוגית של יתושים ונמלות-אש. ניסיון בכתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים נופים סביבתיים, מתן חוות דעת אקולוגיות, ניתוח והערכה איכותית וכמותית של תא שטח וביצוע סקרי שטח.

תום זילברברג

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc באקולוגיה, ממשק, ושמירת טבע במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc כפול בביולוגיה במחלקה למדעי החיים ובגיאולוגיה במחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בתחומי שיקום אקולוגי, שמירת טבע ובוטניקה, בדגש על שיקום חברת הצומח במכרות באזורים מדבריים וניסיון בעבודת שדה. 

 

חן בן-צבי

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc באקולוגיה שמירת טבע וממשק במחלקה ללימודי מדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc במדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי שמירת טבע וזואולוגיה של יונקים מדבריים בדגש על אקולוגיה של מכרסמי מדבר, וניסיון מעבדה ושדה בתחום אקולוגיה של חיידקים והשפעתם על המאכסן וסביבתו.

לירן בן אלטבט

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc  במדעי הטבע, בפקולטה למדעי החיים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

B.Sc  במדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של שמירת טבע, וגנטיקה של אוכלוסיות. ניסיון בכתיבת מסמכים נופיים סביבתיים, מתן חוות דעת אקולוגיות, וביצוע ניתוחים כמותיים בתחומים שונים, כגון אקולוגיה של שטחים פתוחים.

נטלי אוחיון

מנהלת המשרד

B.Sc. בהנדסת תעשיה וניהול, מכללת סמי שמעון.

ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי של משרדים גדולים וקטנים. אחראית על מכרזים, הצעות מחיר, גביה, כספים ושכר.