הצוות שלנו

צוות גיאו טבע, המתמחה בתחומים מגוונים, נותן  את היעוץ ההוליסטי הטוב ביותר. הצוות כולל הידרולוגים, מהנדסים, אקולוגים, מתכננים אורבנים, מומחי ממ"ג (GIS), יועצים לבניה ירוקה, מומחים לאיכות אויר, אדריכלי נוף ועוד!

קראו עוד אודות הצוות והתרשמו מניסיוננו האקדמי והמעשי העשיר.

דויד מניגר

מנכ"ל החברה

בוגר המחלקה לגיאוגרפיה – התמחות בגיאוגרפיה פיסית, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במגמת תכנון סביבתי וגיאומורפולוגיה. התמחה בנושאים האקולוגיים וחיבורם למערכת המורפולוגית. במשך 20 שנה, מנהל ופקח באזור מדבר יהודה וים המלח, ברשות שמורות הטבע.

דניאל מנינגר כהן

ראשת מחלקת תסקירי השפעה על הסביבה ואנרגיה מתחדשת – טורבינות רוח

ראשת מחלקת ניהול משאבי סביבה ומחלקת אנרגיה קונבנציונלית

M.A בניהול וכלכלה של משאבי טבע, מאוניברסיטת חיפה מהמחלקה לניהול במסלול של ניהול משאבי טבע.

B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.

בעלת ידע וניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי, איכות סביבה, ניהול בר קיימא, אחריות תאגידית וכתיבה ועריכה של מסמכים סביבתיים, תכנון אסטרטגי וסטטוטורי.

ניהול ועריכה של תסקירים והתמחות בתחום האנרגיה ירוקה בדגש על טורבינות רוח.

ג'וליאן ליף

ראש מחלקת אנרגיה מתחדשת – תחנות כח סולריות

M.Sc.  בלימודי סביבה מהמחלקה לאדריכלות מדברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עם התמחות במודלים מיקרו-אקלימים.
 B.Sc במדעי הסביבה מכללת תל-חי.
בעל ידע וניסיון בתכנות מודלים מתמטיים של תהליכים סביבתיים, הפעלת GIS וניתוח סטטיסטי של נתוני סביבה.
תחומי עניין עיקריים: בנייה ביו-אקלימית, אנרגיות מתחדשות, תכנון רגיש מים ופיתוח סביבתי.

מיכל אסיף

ראשת מחלקת תכנון סביבתי ובניה ירוקה

M.A.  בלימודי סביבה ביחידה לאדריכלות ובינוי ערים במדבר של המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב עם התמחות בהתייעלות אנרגטית במבנים.
 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.
בעלת ידע וניסיון בתחומי בנייה ירוקה, טבע עירוני, מדיניות סביבתית ושילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים.

נועם לוי

ראש מחלקת הידרולוגיה

M.Sc. בהידרולוגיה ואיכות מים, המכון לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc.Agr. במדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

בעל ידע ונסיון בתחום הידרולוגיה של מי תהום ומים עיליים, זיהום מקורות מים וטיפול בשפכים.

גיל בן-נתן

ראש מחלקת אקולוגיה

PhD באקולוגיה מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

חוקר מבנה ותפקוד מערכות אקולוגיות בישראל. מומחה בבתי גידול לחים (מלחות), חוליים (דיונות), אדמת לס (נגב ומדבר יהודה) ואגן ים המלח. בעל ידע וניסיון בסקרי התכנות, תכנון ערים, אפידמיולוגיה, מודלים, וסטטיסטיקה מתקדמת.

אדר רוזנפלד

ראש מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

M.A. במעבדה לחשיפה סביבתית של הפרופ' איתי קלוג, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע ונסיון בתחומי מערכות מידע גיאוגרפיות Qgis ו- ArcGis, בניית מודלים לחשיפה סביבתית בנושאי אקלים, בניית מודלים סטטיסטיים ותכנות בשפת R וסקירת עצים לפרוייקטים גדולים כגון תמ"לים וקווי תשתית.

עדי וולקן

יעוץ סביבתי ותכנון

M.A. בתכנון עיר ואזור, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
התמחות במודלים אקלימיים במרחבים עירוניים ומדיניות סביבתית.

 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.
בעלת ידע וניסיון בתחומי תכנון סביבתי, בנייה ירוקה, מדיניות סביבתית, ניהול מערכות פסולת, ושילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים.

בעלת נסיון בכתיבת מסמכים סביבתיים מלווים לתכניות מתאר ותכניות מפורטות, ליווי ומתן ייעוץ בכל שלבי תכנון הרחבת ישובים כפריים, שכונות מגורים, וערים. מעורבת בפרויקטים סביבתיים קהילתיים שונים בכלל זה תכנון שכונות למגזר הבדואי ויישובים חדשים.

רעות עין-גיל

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc. באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בתחומי גיאומורפולוגיה וקרקע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בתחומי שמירת טבע, אקולוגיה וזואולוגיה, בדגש על בתי גידול חוליים ואדמות לס, אקולוגיה של זוחלים, וניסיון בעבודת שדה.

יעקב פרויס

יעוץ סביבתי, גיאומורפולוגיה והידרולוגיה

M.Sc בגאומורפולוגיה נחלית, המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמה לגיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הידרולוגיה של מים עיליים ושימור קרקע וניסיון במדידות הידרומטריות בנחלים, תוכנות ממ"ג, יצירה ועיבוד מפות בפוטוגרמטריה בעזרת רחפן.

לילך יטוביה

יעוץ סביבתי ובניה ירוקה

M.A. – לקראת סיום עבודת גמר לתואר שני בתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התמחות בקיימות ומדיניות סביבתית.

B.A. – תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי הקיימות, הסביבה ותכנון ערים בדגש על אומדן קיימות של חקלאות עירונית.

גב יולביץ'

יעוץ סביבתי וגיאומורפולוגיה

M.A. בגיאומורפולוגיה במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הגיאומורפולוגיה האיאולית, פליטות אבק מקרקעות מסוגים שונים והשפעותיהן הסביבתיות והבריאותיות.

אורי סגל

יעוץ סביבתי וגיאולוגיה

M.Sc. בגיאוכימיה, המחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בלימודי ארץ ישראל, מכללת כנרת.

הכרות עם המערכת הגיאוכימית של ים המלח וניסיון בשיטות מחקר חקלאי בשדה.

רז סטודני

יעוץ סביבתי והידרולוגיה

M.Sc בהידרולוגיה ומשאבי מים, מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – התמקדות בתחומי הידרוכימיה, העשרת אקוויפר וניטור של זיהומים במי תהום בעזרת אנליזות של כרומטוגרפיית גז ואיזוטופים של מים.

B.Sc. במדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

בעל ניסיון בכתיבת תסקירים סביבתיים לתחנות כח, הערכות סיכונים, נספחי ניהול מי נגר וניקוז, סקרי קרקעות מזוהמות, שיקום מטמנות ושימוש בתוכנות ממ"ג (GIS) ו-ALOHA.

רות קניגסוולד

יעוץ סביבתי וגיאולוגיה

B.Sc. במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמת גיאולוגיה הנדסית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ניסיון בכתיבת מסמכים סביבתיים למתקנים פוטו וולטאים.

דניאל כהן

אדריכלית נוף

B.L.A. באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.

ידע וניסיון בהפקת נספחי נוף וליווי נופי לתב"ע, תכניות מפורטות למכרז ולביצוע, תכנון שצ"פ בסדרי גודל שונים ושיקום נופי לנחלים.

ענת בן נתן

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

M.Sc. באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc. בביולוגיה במגמת אקולוגיה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של בתי גידול חוליים ובהדברה ביולוגית של יתושים ונמלות-אש. ניסיון בעבודת שדה ומעבדה אקולוגית.

אנט פני

יעוץ סביבתי ובניה ירוקה

M.Sc. בלימודי מדבר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc. מדיניות ומדעי הסביבה, אוניברסיטת המבולדט, קליפורניה.

ניסיון בבניית מודלים של גורמי סביבה כמו רוח והצללה, יצירת הדמיות, שימור טבע, קיימות ובניה ירוקה.

נועה רוף-אבשקין

יעוץ סביבתי ותכנון

M.A. בתכנון עיר ואזור במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התמחות בתכנון ערים בהתמקדות במרחבים ציבוריים עבור אוכלוסיות מגוונות.

B.A. בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, כתיבת מסמכים סטטוטוריים וליווי תכניות.

כרמי בן-זקן

יעוץ סביבתי והידרולוגיה

 

נטלי אוחיון

מנהלת המשרד

B.Sc. בהנדסת תעשיה וניהול, מכללת סמי שמעון.

ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי של משרדים גדולים וקטנים. אחראית על מכרזים, הצעות מחיר, גביה, כספים ושכר.