הצוות שלנו

צוות גיאו טבע, המתמחה בתחומים מגוונים, נותן  את   היעוץ ההוליסטי הטוב ביותר. הצוות כולל הידרולוגים, מהנדסים, אקולוגים, מתכננים אורבנים, מומחי ממ"ג (GIS), יועצים לבניה ירוקה, מומחים לאיכות אויר, אדריכלי נוף ועוד!

קראו עוד אודות הצוות והתרשמו מניסיוננו האקדמי והמעשי העשיר.

דוד מניגר

בוגר המחלקה לגיאוגרפיה – התמחות בגיאוגרפיה פיסית, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במגמת תכנון סביבתי וגיאומורפולוגיה. התמחה בנושאים האקולוגיים וחיבורם למערכת המורפולוגית. במשך 20 שנה, מנהל ופקח באזור מדבר יהודה וים המלח, ברשות שמורות הטבע.

מנכ"ל החברה

דניאל מנינגר כהן

M.A בניהול וכלכלה של משאבי טבע, מאוניברסיטת חיפה מהמחלקה לניהול במסלול של ניהול משאבי טבע.

B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.

בעלת ידע וניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי, איכות סביבה, ניהול בר קיימא, אחריות תאגידית וכתיבה ועריכה של מסמכים סביבתיים, תכנון אסטרטגי וסטטוטורי.

ניהול ועריכה של תסקירים והתמחות בתחום האנרגיה ירוקה בדגש על טורבינות רוח.

ראשת מחלקת תסקירי השפעה על הסביבה ואנרגיה מתחדשת – טורבינות רוח

ראשת מחלקת ניהול משאבי סביבה ומחלקת אנרגיה קונבנציונלי

ג'וליאן ליף

M.Sc.  בלימודי סביבה מהמחלקה לאדריכלות מדברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עם התמחות במודלים מיקרו-אקלימים.
 B.Sc במדעי הסביבה מכללת תל-חי.
בעל ידע וניסיון בתכנות מודלים מתמטיים של תהליכים סביבתיים, הפעלת GIS וניתוח סטטיסטי של נתוני סביבה.
תחומי עניין עיקריים: בנייה ביו-אקלימית, אנרגיות מתחדשות, תכנון רגיש מים ופיתוח סביבתי.

ראש מחלקת אנרגיה מתחדשת – תחנות כח סולריות

מיכל אסיף

M.A.  בלימודי סביבה ביחידה לאדריכלות ובינוי ערים במדבר של המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב עם התמחות בהתייעלות אנרגטית במבנים.
 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.
בעלת ידע וניסיון בתחומי בנייה ירוקה, טבע עירוני, מדיניות סביבתית ושילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים.

ראשת מחלקת תכנון סביבתי ובניה ירוקה

נועם לוי

M.Sc. בהידרולוגיה ואיכות מים, המכון לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc.Agr. במדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

בעל ידע ונסיון בתחום הידרולוגיה של מי תהום ומים עיליים, זיהום מקורות מים וטיפול בשפכים.

ראש מחלקת הידרולוגיה

גיל בן-נתן

PhD באקולוגיה מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

חוקר מבנה ותפקוד מערכות אקולוגיות בישראל. מומחה בבתי גידול לחים (מלחות), חוליים (דיונות), אדמת לס (נגב ומדבר יהודה) ואגן ים המלח. בעל ידע וניסיון בסקרי התכנות, תכנון ערים, אפידמיולוגיה, מודלים, וסטטיסטיקה מתקדמת.

ראש מחלקת אקולוגיה

אדר רוזנפלד

M.A. במעבדה לחשיפה סביבתית של הפרופ' איתי קלוג, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע ונסיון בתחומי מערכות מידע גיאוגרפיות Qgis ו- ArcGis, בניית מודלים לחשיפה סביבתית בנושאי אקלים, בניית מודלים סטטיסטיים ותכנות בשפת R וסקירת עצים לפרוייקטים גדולים כגון תמ"לים וקווי תשתית.

ראש מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

עדי וולקן

M.A. בתכנון עיר ואזור, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
התמחות במודלים אקלימיים במרחבים עירוניים ומדיניות סביבתית.

 B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.
בעלת ידע וניסיון בתחומי תכנון סביבתי, בנייה ירוקה, מדיניות סביבתית, ניהול מערכות פסולת, ושילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים.

בעלת נסיון בכתיבת מסמכים סביבתיים מלווים לתכניות מתאר ותכניות מפורטות, ליווי ומתן ייעוץ בכל שלבי תכנון הרחבת ישובים כפריים, שכונות מגורים, וערים. מעורבת בפרויקטים סביבתיים קהילתיים שונים בכלל זה תכנון שכונות למגזר הבדואי ויישובים חדשים.

יעוץ סביבתי ותכנון

רעות עין-גיל

M.Sc. באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בתחומי גיאומורפולוגיה וקרקע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בתחומי שמירת טבע, אקולוגיה וזואולוגיה, בדגש על בתי גידול חוליים ואדמות לס, אקולוגיה של זוחלים, וניסיון בעבודת שדה.

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

יעקב פרויס

M.Sc בגאומורפולוגיה נחלית, המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמה לגיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הידרולוגיה של מי עיליים ושימור קרקע וניסיון במדידות הידרומטריות בנחלים, תוכנות ממ"ג, יצירה ועיבוד מפות בפוטוגרמטריה בעזרת רחפן.

יעוץ סביבתי, גיאומורפולוגיה והידרולוגיה

לילך יטוביה

M.A. – לקראת סיום עבודת גמר לתואר שני בתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התמחות בקיימות ומדיניות סביבתית.

B.A. – תואר ראשון בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי הקיימות, הסביבה ותכנון ערים בדגש על אמידת קיימות של חקלאות עירונית.

יעוץ סביבתי ובניה ירוקה

גב יולביץ'

M.A. בגיאומורפולוגיה במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הגיאומורפולוגיה האיאולית, פליטות אבק מקרקעות מסוגים שונים והשפעותיהן הסביבתיות והבריאותיות.

יעוץ סביבתי וגיאומורפולוגיה

אורי סגל

M.Sc. בגיאוכימיה, המחלקה לגיאולוגיה ומדעי הסביבה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A. בלימודי ארץ ישראל, מכללת כנרת.

הכרות עם המערכת הגיאוכימית של ים המלח וניסיון בשיטות מחקר חקלאי בשדה.

יעוץ סביבתי וגיאולוגיה

רז סטודני

M.Sc בהידרולוגיה ומשאבי מים, מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – התמקדות בתחומי הידרוכימיה, העשרת אקוויפר וניטור של זיהומים במי תהום בעזרת אנליזות של כרומטוגרפיית גז ואיזוטופים של מים.

B.Sc. במדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

בעל ניסיון בכתיבת תסקירים סביבתיים לתחנות כח, הערכות סיכונים, נספחי ניהול מי נגר וניקוז, סקרי קרקעות מזוהמות, שיקום מטמנות ושימוש בתוכנות ממ"ג (GIS) ו-ALOHA.

יעוץ סביבתי והידרולוגיה

רות קניגסוולד

B.Sc. במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמת גיאולוגיה הנדסית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ניסיון בכתיבת מסמכים סביבתיים למתקנים פוטו וולטאים.

יעוץ סביבתי וגיאולוגיה

דניאל כהן

B.L.A. באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.

ידע וניסיון בהפקת נספחי נוף וליווי נופי לתב"ע, תכניות מפורטות למכרז ולביצוע, תכנון שצ"פ בסדרי גודל שונים ושיקום נופי לנחלים.

אדריכלית נוף

ענת בן נתן

M.Sc. באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc. בביולוגיה במגמת אקולוגיה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של בתי גידול חוליים ובהדברה ביולוגית של יתושים ונמלות-אש. ניסיון בעבודת שדה ומעבדה אקולוגית.

יעוץ סביבתי ואקולוגיה

אנט פני

M.Sc. בלימודי מדבר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc. מדיניות ומדעי הסביבה, אוניברסיטת המבולדט, קליפורניה.

ניסיון בבניית מודלים של גורמי סביבה כמו רוח והצללה, יצירת הדמיות, שימור טבע, קיימות ובניה ירוקה.

יעוץ סביבתי ובניה ירוקה

נטלי אוחיון

B.Sc. בהנדסת תעשיה וניהול, מכללת סמי שמעון.

ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי של משרדים גדולים וקטנים. אחראית על מכרזים, הצעות מחיר, גביה, כספים ושכר.

מנהלת המשרד