גיאו טבע בחדשות 3- "לרכוב בין הכלניות"
 
לכתבה מלאה: http://news3.co.il/pnai/riding-between-anemones/
גיאו טבע בחדשות
גיאו טבע בחדשות 3-" מסלול משפחות בנחל חצץ"
לכתבה מלאה:http://news3.co.il/pnai/gravel-creek-family-course/
מה חדש בגיאו טבע?
ספטמבר, 2015
תוכנית המתאר הארצית להנחת צינור הגז הטבעי הראשון לירדן אושרה במועצה הארצית לתכנון ובניה. הנספח הנופי-סביבתי לתכנית הוכן על ידי חברת גיאו טבע ייעוץ סביבתי בע"מ ומספק מגוון פתרונות להתוויה מבלי לפגוע במשטר מי התהום העדין של מלחת סדום, בנוף ובאקולוגיה במרחב.
התוויה זו אפשרה לחברי הוועדה לאשר את התכנית.

http://www.tashtiot.co.il/2015/09/09/%D7%92%D7%96-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99-881

 
מרץ, 2015
גיאו טבע בסדנא למתכננים, מכון דש"א, הרשות להסדרת התיישבות הבדואית.
"מישורי הלס בצפון הנגב מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה"