מוצרים
סקרים סביבתיים
שיקום מפגעים
ייעוץ מקצועי
תכנון וליווי
מיפוי ו-GIS
ייעוץ בנייה ירוקה
חברת גיאו-טבע מבצעת ייעוץ סביבתי לאורך כל שלבי הפרויקט ומסייעת לקדמו אל מול הרגולציה בתחומים שונים ובהתאמה אישית לצרכי הלקוח והפרויקט.

- מסמכי מדיניות ובחינת הפרויקט טרום שלבי התכנון
- מסמך נופי-סביבתי
- תסקיר השפעה על הסביבה
- פיקוח וליווי בביצוע עבודות בשטח
- אדריכלות נוף
- בדיקת היתכנות אקו-כלכלית (Eco- finance)
- דו"ח הצללה
היתר בנייה
רישיון עסק
גישור סביבתי
תכנון וליווי
גיאו-טבע מבצעת סקרים ונספחים בתחומים סביבתיים מגוונים. התחומים בהם עוסקים הסקרים נעים בין בחינת השפעות סביבתיות כגון: זיהום אויר, רעש, ריח, שפכים וקרקע, לסקרים אשר מתמקדים בהיבטים נופיים, אקולוגיים וגיאומורפולוגיים.

סקרי עצים
סקרים אקולוגיים
סקר בעלי כנף
נספחי ניקוז והידרולוגיה
מחקרי ארוזיה וסחף קרקע
סקרי זיהום אוויר
נספחי פסולת
נספחים אקוסטיים
סקרי גיאופיטים
סקר פיזור ריחות
סקר ייעודי ושימושי קרקע לשינוי תב"ע
סקרים סביבתיים
כחלק מסקרים אלו החברה נותנת שירותי ייעוץ במניעת נזקים ופתרונות יצירתיים.
שיקום סביבתי הינו סוג של אמנות. תכנון תהליכי השיקום המוצעים על ידי חברת גיאו-טבע שמים דגש מיוחד על נושאים אקולוגים, שיחזור המערכת ו/או שימושי משנה לתיירות אשר ייטיבו עם הסביבה. בגיאו-טבע פותח מודל לפיצוי סביבתי, מודל זה משחזר מערכות אקולוגיות ומייצר חלופות לבתי גידול שנפגעו כתוצאה מהפיתוח או הכרייה.


שיקום מחצבות
שיקום עבודות עפר
פיקוח וליווי עבודות בשטח
שחזור ושיקום אתרי טבע ונוף פגועים
שימור ושיקום אגני ניקוז ונחלים
שיקום מפגעים
מיפוי ו-GIS
לגיאו-טבע יכולות מיפוי מתקדמות המאפשרות שילוב מפות במסמכים שונים וייצור מפות ברמה כרטוגרפית גבוהה.

- מפות קומפילציה עבור תוכניות שונות
- ניתוחי ניצפות דיגיטלים 
- הדמיות ממוחשבות דינמיות
- מיפוי על פי סקרי שדה
- שילוב של סביבות עבודה CAD ו-GIS
- יכולות יצוא קבצים ומפות ליישומי Google Earth

 
יעוץ מקצועי
ייעוץ נלווה לתחומי סביבה הכולל גישור ופתרונות יצירתיים למשברים סביבתיים, אשר כוללים בין היתר: 

חוו"ד מומחה סביבתי משפטי
ליווי ארכאולוגי
ייעוץ סביבתי אסטרטגי
ייעוץ תיירות טבע ונוף
ייעוץ בנושא תשתיות בראייה מקיימת וכתיבת נספחים בנושא. 
- ייעוץ תב"ע

 
  •  
אנו מציעים יעוץ לשילוב אלמנטים של בנייה ירוקה בפרוייקטים:
  • ליווי וייעוץ מנהלי פרוייקטים בדרך לקבלת תו ירוק עבור המבנה
  • ליווי משרדי אדריכלים ואדריכלות נוף בשילוב האלמנטים הסביבתיים במבנה על בסיס הנתונים הפיזיים של אתר הפרוייקט
  • ייעוץ נקודתי (outsourcing) עבור חברות מלווי בנייה ירוקה בתחומים הרלוונטיים ליועצי המשרד
 בין השירותים הניתנים:
  • מיפוי רב שכבתי באמצעות GIS
  • ייעוץ אקלימי, ניתוח נתוני אקלים וניתוח נוחות טרמית
  • הדמייות יעילות אנרגטית במבנה באמצעות  ENERGYui
  • דו"חות הצללה
  • המלצות לתכנון רגיש מים ונגר עירוני
  • שילוב אלמנטים של קיימות בפרוייקט (מערך הפרדת פסולת, הליכות וכו')
ייעוץ בנייה ירוקה
Telephone: +97286909305 | E-mail: info@geoteva.co.il | Address: Omarim 9, Omer Industrial Park, ISRAEL 8496500
© All Rights Reserved by Geo-Teva Environmental Consulting, LTD.