הצוות שלנו

צוות גיאו טבע, המתמחה בתחומים מגוונים, נותן  את היעוץ ההוליסטי הטוב ביותר. הצוות כולל הידרולוגים, מהנדסים, אקולוגים, מתכננים אורבנים, מומחי ממ”ג (GIS), יועצים לבניה ירוקה, מומחים לאיכות אויר, אדריכלי נוף ועוד!

קראו עוד אודות הצוות והתרשמו מניסיוננו האקדמי והמעשי העשיר.

דויד מנינגר

מנכ”ל החברה

בוגר המחלקה לגיאוגרפיה – התמחות בגיאוגרפיה פיסית, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, במגמת תכנון סביבתי וגיאומורפולוגיה. התמחה בנושאים האקולוגיים וחיבורם למערכת המורפולוגית. במשך 20 שנה, מנהל ופקח באזור מדבר יהודה וים המלח, ברשות שמורות הטבע.

נטלי אוחיון

מנהלת המשרד

B.Sc. בהנדסת תעשיה וניהול, מכללת סמי שמעון.

ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי של משרדים גדולים וקטנים. אחראית על מכרזים, הצעות מחיר, גביה, כספים ושכר.

מחלקת תסקירי השפעה על הסביבה ואנרגיה מתחדשת- טורבינות רוח
מחלקת ניהול משאבי סביבה ומחלקת אנרגיה קונבנציונלית
דניאל מנינגר כהן

ראשת מחלקת תסקירי השפעה על הסביבה ואנרגיה מתחדשת – טורבינות רוח

ראשת מחלקת ניהול משאבי סביבה ומחלקת אנרגיה קונבנציונלית

M.A בניהול וכלכלה של משאבי טבע, מאוניברסיטת חיפה מהמחלקה לניהול במסלול של ניהול משאבי טבע.

B.A גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתחומי איכות הסביבה.

בעלת ידע וניסיון בתחום הייעוץ הסביבתי, איכות סביבה, ניהול בר קיימא, אחריות תאגידית וכתיבה ועריכה של מסמכים סביבתיים, תכנון אסטרטגי וסטטוטורי.

ניהול ועריכה של תסקירים והתמחות בתחום האנרגיה ירוקה בדגש על טורבינות רוח.

מחלקת הידרולוגיה
נועם לוי

ראש מחלקת הידרולוגיה

M.Sc בהידרולוגיה ואיכות מים, המכון לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc.Agr במדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

בעל ידע ונסיון בתחום הידרולוגיה של מי תהום ומים עיליים, זיהום מקורות מים וטיפול בשפכים.

יעקב פרויס

יועץ סביבה, גיאומורפולוג והידרולוג

M.Sc בגאומורפולוגיה נחלית, המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc במדעי הגיאולוגיה והסביבה במגמה לגיאולוגיה סביבתית והידרוגיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון בתחום הידרולוגיה של מים עיליים ושימור קרקע וניסיון במדידות הידרומטריות בנחלים, תוכנות ממ”ג, יצירה ועיבוד מפות בפוטוגרמטריה בעזרת רחפן.

נמרוד ארואץ

יועץ סביבה, גיאולוג והידרולוג

M.Sc בגיאולוגיה (לקראת סיום), במגמת נפט וגז, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc בגיאולוגיה במגמה לגיאולוגיה סביבתית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעל ידע בתחומי הגיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, גיאומורפולוגיה וגיאוכימיה של נפט וגז.

מחלקת אנרגיות מתחדשות
רז סטודני

M.Sc בהידרולוגיה ומשאבי מים, מכון צוקרברג לחקר המים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – התמקדות בתחומי הידרוכימיה, העשרת אקוויפר וניטור של זיהומים במי תהום בעזרת אנליזות של כרומטוגרפיית גז ואיזוטופים של מים.

B.Sc במדעי הסביבה, המכללה האקדמית תל-חי.

בעל ניסיון בייעוץ וניהול פרוייקטים סביבתיים ובעל היכרות מקיפה עם נושאי סביבה בתחום האנרגיה המתחדשת – כתיבת תסקירים ונספחים סביבתיים בשלבי התב”ע והיתרי בנייה עבור תחנות כח ומתקני התפלה, הערכות סיכונים (בתוכנת ALOHA), סקרי קרקעות מזוהמות, נספחי ניהול מי נגר וניקוז ושימוש בתוכנת ממ”ג (GIS).

לילך יטוביה

מתכננת ויועצת סביבה

M.A בתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. התמחות בקיימות ומדיניות סביבתית.

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי הקיימות, הסביבה ותכנון ערים בדגש על אומדן קיימות של חקלאות עירונית.

יעל שממה

יועצת סביבה

B.A בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, וכתיבה של מסמכים סביבתיים.

עמרי סביר

יועץ סביבה

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בעל ידע בתחומי הסביבה, הסטטוטוריקה, ומערכות מידע גיאוגרפיות (GIS).

מחלקת תכנון סביבתי ועירוני
דניאל זמלר

גיאומורפולוג, ראש מחלקת תכנון סביבתי ובניה ירוקה

M.A. בגיאומורפולוגיה והידרומטריה במחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

B.A. במחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב – התמחות בגיאוגרפיה פיזית.

בעל היכרות מעמיקה במגוון נושאים סטטוטוריים וסביבתיים, מומחה לשיקום נופי של תשתיות אורכיות וממשק אקולוגי וגיאומורפולוגי בין יישובים לשטחים הפתוחים.

בעל נסיון רב בקידום, ייעוץ וניהול תכניות סביבתיות: מסמכי היתכנות, נספחים נופיים-סביבתיים, עריכת תסקירי השפעה על הסביבה ותנ”ס (תכנית ניהול סביבתית).

בנוסף, יועץ לתיירות וטיילות בדגש על תיירות מדברית.

דניאל כהן

אדריכלית נוף

B.L.A באדריכלות נוף, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון.

ידע וניסיון בהפקת נספחי נוף וליווי נופי לתב”ע, תכניות מפורטות למכרז ולביצוע, תכנון שצ”פ בסדרי גודל שונים ושיקום נופי לנחלים.

נועה רוף-אבשקין

מתכננת ויועצת סביבה

M.A בתכנון עיר ואזור במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התמחות בתכנון ערים בהתמקדות במרחבים ציבוריים עבור אוכלוסיות מגוונות.

B.A בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, כתיבת מסמכים סטטוטוריים וליווי תכניות.

טל ימיני

מתכננת ויועצת סביבה

M.Sc בהנדסה סביבתית, אוניברסיטת בן גוריון.

B.Sc במדעי בריאות הסביבה, מכללה אקדמית הדסה.

בעלת ידע בתחום מדעי הסביבה וכתיבת מסמכים סביבתיים.

טל רובין

מתכנן ויועץ סביבה

M.A. בגיאוגרפיה, תכנון וסביבה, התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
B.A. בגיאוגרפיה, סוציולוגיה ואנתרופולגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

בעל ידע וניסיון עשיר בסטטוטוריקה, ממ”ג, אקולוגיה.

כתיבה ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים, חו”ד סביבתיות ובחינת היתכנות סביבתית למיזמים שונים.

התמחות בתכניות מתאריות גדולות לערים, רובעים ושכונות כולל התחדשות עירונית בהיקפים גדולים. תכנון בסביבה החופית, תשתיות ארציות לרבות תשתיות אורכיות של כבישים ורכבות. 

ספיר רם

מתכננת ויועצת סביבה

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי במסלול עירוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

M.A. סטודנטית לתואר שני בתכנון עירוני, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע בתחומי תכנון (סטטוטוריקה, בניה בת קיימא, תחבורה וסביבה), כתיבת מסמכים וליווי תכניות.

מחלקת בניה ירוקה וקיימות
אנט פני

יועצת סביבה בבניה ירוקה וקיימות

M.Sc תואר שני בלימודי מדבר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

B.Sc. במדיניות ומדעי הסביבה, אוניברסיטת המבולדט, קליפורניה.

בעלת תעודה בתכנון פרמקולצ’ר, המרכז לאקולוגיה יצירתית, קיבוץ לוטן

בעלת ניסיון בניתוח מיקרו-אקלים, בדיקת הצללות, יצירת הדמיות, יישום שמירת טבע, תכנון שכונות בנות קיימא ובנייה ירוקה.

 

שחר וואנו

יועץ סביבה בבניה ירוקה וקיימות

M.Sc  בלימודי מדבר – היחידה לאדריכלות מדברית, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.  

B.Sc.Agr  במדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית. 

בעל נסיון בניתוח מחזור חיים של חומרי בנייה, תכנון ביו-אקלימי, סימולציות תרמיות של מבנים והתייעלות אנרגטית ועם מדדים שונים לבנייה ירוקה ביניהם התקנים לבנייה ירוקה בישראל ומדד שכונה 360. 

יועץ ומדריך לבנייה בחומרים טבעיים. 

מחלקת אקולוגיה
רעות עין-גיל

ראשת מחלקת אקולוגיה

M.Sc באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.A בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי בתחומי גיאומורפולוגיה וקרקע, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון בתחומי שמירת טבע, אקולוגיה וזואולוגיה, בדגש על בתי גידול חוליים ואדמות לס, אקולוגיה של זוחלים, וניסיון בעבודת שדה.

ענת בן נתן

אקולוגית ויועצת סביבה

M.Sc באקולוגיה במחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

B.Sc בביולוגיה במגמת אקולוגיה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של בתי גידול חוליים ובהדברה ביולוגית של יתושים ונמלות-אש. ניסיון בכתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים נופים סביבתיים, מתן חוות דעת אקולוגיות, ניתוח והערכה איכותית וכמותית של תא שטח וביצוע סקרי שטח.

לירן בן אלטבט

אקולוגית ויועצת סביבה

M.Sc  במדעי הטבע, בפקולטה למדעי החיים, המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

B.Sc  במדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בעלת ידע וניסיון באקולוגיה של שמירת טבע, וגנטיקה של אוכלוסיות. ניסיון בכתיבת מסמכים נופיים סביבתיים, מתן חוות דעת אקולוגיות, וביצוע ניתוחים כמותיים בתחומים שונים, כגון אקולוגיה של שטחים פתוחים.

ענבר שניצר

אקולוגית ויועצת סביבה

M.Sc בזואולוגיה, בפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן.

B.Sc במדעי בעלי החיים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ברחובות.

בעלת ידע בתחומי זואולוגיה, אקולוגיה התנהגותית ושמירת טבע בבתי גידול מדבריים.

ניסיון בתכנון, ניהול וביצוע של מחקרי שדה וסקרי טבע.

מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
דן מיכאלן

ראש מחלקת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

B.A. בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בעל ידע וניסיון במערכות מידע גיאוגרפיות – QGIS, ArcGIS ותכונות עיבוד התמונה SNAP, ENVI, ERDAS IMAGINE.

ניסיון בעיבוד הדמאות לווייניות שונות, בהן הדמאות מכ”ם SAR.

ידע בשפת R והיכרות עם ספריות סטטיסטיות וממ”גיות. ידע בJAVASCRIPT וSQL.

נעמה רוטמן

מפעילת GIS ויועצת סביבה

לקראת סיום B.A. בגיאוגרפיה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

ידע וניסיון במערכות מידע גיאוגרפיות ArcGIS  ו- QGIS.

ידע וניסיון בשפות Python ו-R  (ספריות סטטיסטיות וממ”גיות), שימוש במודלים וניתוחים סטטיסטיים בתחום מדעי הנתונים ואימון מודלים מבוססי לימוד מכונה (ML).