אקולוגיה

מחלקת האקולוגיה בגיאו טבע פועלת כמעט בכל פרויקט על מנת להבין לעומק את המצב הקיים של המערכת האקולוגית בשטח התכנית ואת ההשפעה הצפויה, ולהציע פתרונות חדשניים ואיכותיים לצמצום הקונפליקט שבין פיתוח לשמירה על המערכת האקולוגית.

אקולוגיה בעולם החדש

תחומי ההתמחות שלנו כוללים ליווי אקולוגי של כל שלבי התכנית, מבדיקות היתכנות ראשוניות, סקרי מצב קיים והמלצות לתכנון ועד לניטור אקולוגי לאחר ההקמה:

 • סקירה ראשונית של בתי גידול על פי ניתוח תצ"א, סקירת ספרות ומאגרי תצפיות
 • מיפוי פרטני של בתי גידול ותצורות צומח בעבודת GIS וסיורי שטח
 • מיפוי ערכיות ורגישות אקולוגית
 • סקירה ותכניות אופרטיביות לניהול ממשק טבע ופיתוח עירוני
 • מסמכים אקולוגיים על פי מדיניות שימור מגוון המינים ושירותי המערכת האקולוגית של מחוז דרום
 • סקרים אקולוגיים יעודיים בשילוב מומחים מתאימים, כגון סקרי גיאופיטים וסקרי צומח, סקרי בתי גידול לחים, סקרי בעלי כנף (עופות ועטלפים)
 • אקולוגיה של חרקים והדברה ביולוגית
 • ליווי אקולוגי של התכנון המפורט וההקמה, כולל פיקוח עליון
 • כתיבת תכניות ניטור אקולוגי והוצאתן לפועל
 • תכניות ממשק לשמירה על בתי גידול רגישים
 • חוות דעת אקולוגיות
 • ניתוחים סטטיסטים מתקדמים לבחינת שאלות יישומיות
 • הרצת מודלים והדמיות מחשב לבדיקת תרחישים עתידיים
 • מודלים של דינמיקת אוכלוסיות מינים (עופות, עטלפים)

סקרי עצים ואישור כריתה

 • ביצוע סקרי עצים לפרויקטים גדולים כגון קווי תשתית אורכיים ושכונות מגורים.
 • סיווג העצים ע"פ ערכיותם, בריאותם ומצבם בשטח.
 • כתיבת המסמך וליווי היזם בתהליך עד קבלת אישור כריתה מפקיד היערות.

מערכות אקולוגיות ותכניות פיתוח

במסגרת תכנון פיתוח עירוני/תעשייתי/חקלאי אנו מבצעים שינוי של המערכת האקולוגית הקיימת בשטח, ולעתים קרובות אנו נדרשים לחזות את תוצאות הפיתוח.

בשלב התכנון יש לנו הזדמנות להתייחס לנושא ההשלכות הסביבתיות ולהביא לידי ביטוי אמצעים לצמצום ומניעה של נזקים סביבתיים.

בשלב התכנון, כאשר עוד לא יצא לפועל השינוי המתוכנן, ניתן ליישם את ניסיון העבר העשיר הקיים בגיאו טבע ולמנוע בעיות הנגרמות משינוי לא מודע של אלמנטים במערכת האקולוגית.

 

 

במסגרת תכניות פיתוח, אנו בגיאו טבע מבצעים מספר שלבים משמעותיים:

תיאור המצב הקיים – תיאור המערכת האקולוגית הקיימת ומתפקדת באזור התכנית, כולל מצאי החי והצומח, כמו גם משטר ההפרעה הקיים בשל פעילות בני האדם הנוכחית.

תיאור השלכות התכנית על מצב המערכת – תיאור שינויים בתהליכים במערכת. דוגמת אבדן קרקע, התבססות מינים פולשים או שימור בתי גידול עבור מיני מפתח של המערכת או תחת סיכון הכחדה.

ניסוח המלצות לצמצום הפגיעה/שמירה על ערכי טבע/פיצוי סביבתי הולם – תוך שימוש בהבנת המערכת האקולוגית הקיימת, ומטרות התכנית המוצעת, אנו מנסחים פתרונות הולמים המאפשרים ככל הניתן את תפקודה העתידי של המערכת, תוך מתן ערך מוסף לקהילה המבקשת להתפתח ולשפר את איכות חייה.