יעוץ ותכנון סביבתי

זה בטבע שלנו

חברת גיאו-טבע הינה חברה מובילה בתחום תכנון וייעוץ סביבתי בראייה כוללת ומקיימת. החברה הוקמה בשנת 1999 ועוסקת במתן פתרונות יצירתיים לשימור ופיתוח, זה לצד זה.

תכנון סביבתי תשתיות וקיימות

גיאו-טבע שותפה במגוון פרויקטים בתחום ההתיישבות, בפריסה ארצית ברמות התכנון השונות משלבי תכנית האב והמתאר ועד לשלב התכנון המפורט.

אקולוגיה וניהול משאבי סביבה

לצוות גיאו-טבע הבנה כוללת של המרחב על כלל רבדיו. הכרות בלתי אמצעית זו של השטחים הפתוחים ומרחב התכנון משמשת ככלי לניתוח והבנה מקסימליים, במתן פתרונות סביבתיים מיטביים ויצירתיים לאתגרים השונים.

הידרולוגיה

גיאו-טבע ממתחמה בייעוץ בהיבטי מים, ניהול נגר וניקוז בראייה אגנית אינטגרטיבית וסביבתית. החל משלב התכנון ועד לשלבי השיקום הסביבתי בסיום העבודות.

אנרגיה והנדסת סביבה

גיאו-טבע בעלת ניסיון רב ומגוון בתחום האנרגיה החלופית ושותפה בפרויקטים מהבולטים והגדולים בארץ במגוון תחומי האנרגיה המתחדשת: תרמו-סולארי, פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח, ובקידומם במוסדות תכנון שונים כמו ות"ל, מועצה ארצית וועדות מחוזיות.

הפרוייקטים שלנו

גיאו-טבע בעלת ניסיון רב ומגוון בתחום האנרגיה החלופית ושותפה בפרויקטים מהבולטים והגדולים בארץ במגוון תחומי האנרגיה המתחדשת: תרמו-סולארי, פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח, ובקידומם במוסדות תכנון שונים כמו ות"ל, מועצה ארצית וועדות מחוזיות.

הכירו את הצוות

גיאו-טבע בעלת ניסיון רב ומגוון בתחום האנרגיה החלופית ושותפה בפרויקטים מהבולטים והגדולים בארץ במגוון תחומי האנרגיה המתחדשת: תרמו-סולארי, פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח, ובקידומם במוסדות תכנון שונים כמו ות"ל, מועצה ארצית וועדות מחוזיות.