הידרולוגיה

מחלקת ההידרולוגיה בגיאו טבע נדרשת לרוב רובן של התכניות בהן מטפל המשרד. הצוות עורך ניתוח של מאפייני הפרויקט הקשורים במדעי כדור הארץ, כגון: גיאולוגיה, הידרולוגיה, גיאומורפולוגיה ושימור קרקע. בכל פרויקט אנו מקפידים לספק המלצות ואמצעים לביצוע ע"פ עקרונות סביבתיים מתקדמים של בנייה משמרת נגר וקרקע.

איך שומרים על האיזון שבטבע?

בין התוצרים הבולטים של המחלקה:

  • כתיבת נספחי ניהול וטיפול במי נגר עילי וניקוז ע"פ הוראות תמ"א 1 והנחיות מנהל התכנון לניהול נגר עירוני לשכונות מגורים, מתקנים פוטו וולטאיים, אזורי תעשייה ועוד. בנספחי ניהול הנגר נערך ניתוח הידרולוגי מורכב של השטח ע"י שימוש במודלים ושימוש בתוכנות GIS וHEC-RAS. ותכנון פתרונות מגוונים משמרי נגר.
  • תכנון שימור קרקע לשיפוט במשרד החקלאות ומתן פתרונות קצה לחקלאיים הסובלים מבעיות ארוזיה וסחף קרקעות.
  • תכנון תשתיות אורכיות של מים וגז בדגש שימור הקרקע החקלאית וחציות נחלים.
  • נספח הגנה למי תהום על פי הוראות תמ"א 1 – ניתוח הידרו-גיאולוגי של תכניות בהם נעשה שימוש בחומרים מזהמים והם מצויות באזורים בהם פגיעות מי התהום בינוני-גבוהה.
  • התייחסות גיאולוגיות לתכניות, תיאור המסלע וההשפעות הנלוות בנושאי נוף, הידרולוגיה, קרקע וסייסמיקה על פי ת"י 413.
  • בניית מודלים וייצור הדמיות מחשב לבדיקת תרחישים עתידיים של פשטי הצפה.
  • מתן ייעוץ והקמה של תחנות הידרומטריות לביצוע מדידות בנושאי סחף ונגר.

 

משאבי מים ותכנון עירוני

האקלים במדינת ישראל הוא ים-תיכוני צחיח למחצה, על כן עומדים בפניה אתגרים של פיחות משקעים מחד ולחצי פיתוח מאידך, המשפיעים באופן ישיר על משאב המים.

הבינוי המאסיבי גורם לעלייה ניכרת בנפח הנגר המגיע למערכות הניקוז שמגיעות לים ובכך מפחית את חלחול מי הגשם למקורות המים הטבעיים המתדלדלים.

הפיתוח כולל גם אזורי תעשייה ומסחר הכוללים שימושים מזהמים, שמאיימים גם הם על מקורות המים הטבעיים.

בנייה משמרת נגר באזורי הבינוי הנקיים הכרחית למשק המים ומסייעת בהעשרת מי התהום והקטנת ספיקות השיא במוצאות הניקוז, באופן שמפחית הצפות ונזקי סופות גשם לתשתיות הכרחיות.

בד בבד, באזורי תעשייה ומסחר, יש צורך בתכנון וניקוז המתחשבים בהיבטים ההידרו-גיאולוגיים של האתר למניעת דליפות וזיהומים לסביבה.