ניהול משאבי סביבה

מחלקת ניהול משאבי סביבה מתמחה בפרויקטים העוסקים בהנדסת סביבה וכתיבת תסקירי השפעה על הסביבה, במיוחד בתחומי פסולת, כרייה וחציבה, איכות אויר ועוד.

ניהול משאבי סביבה ותסקירי השפעה על הסביבה

למחלקה התמחות וניסיון רב בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה המרכזים בחינה מקיפה ומקצועית במגוון תחומים.

ליווי הפרויקטים מתחיל כבר בשלב בחינת ההתכנות דרך הפקדת התכנית ועד הוצאה לפועל של תכניות ניטור לאחר הקמה. אנו מלווים את הלקוח ליווי מלא בתהליך מול מוסדות התכנון. המחלקה עורכת סקרים מקצועיים כגון:

  • סקרי איכות מים ומזהמים
  • סקרי איכות אוויר וריח
  • סקר רעש
  • סקר ריצוד

ניהול משאבי סביבה בסביבה משתנה