תחומי התמחות נוספים

מודלים, מחקר, סקרים, שיקום נופי, תכנון

יכולות ותחומי התמחות נוספים:

  • שילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים
  • מודלים לפיזור מזהמים בתוכנת AERMOD
  • תהליכים של פליטות אבק והשפעותיו הסביבתיות והבריאותיות
  • נספחי נוף
  • תכנון שצ"פ בסדרי גודל שונים
  • שיקום נופי לנחלים ותשתיות
  • מחקרים אגרי-וולטאים ואקולוגים

קיימות וקהילה במאה ה-21