תחומי התמחות נוספים

מודלים, קיימות, סקרים, שיקום נופי, תכנון

יכולות ותחומי התמחות נוספים:

 • מודלים אקלימיים במרחבים עירוניים
 • ניהול מערכות פסולת
 • שילוב הקהילה בפרויקטים סביבתיים
 • קיימות ומדיניות סביבתית
 • מודלים לפיזור מזהמים בתוכנת AERMOD
 • תהליכים של פליטות אבק והשפעותיו הסביבתיות והבריאותיות
 • שימור קרקע ומניעת סחף
 • סקרי שדה אקולוגיים
 • אקולוגיה של חרקים והדברה ביולוגית
 • מודלים של דינמיקת אוכלוסיות מינים (עופות, עטלפים)
 • נספחי נוף
 • תכניות נוף מפורטות למכרז ולביצוע
 • תכנון שצ”פ בסדרי גודל שונים
 • שיקום נופי לנחלים

קיימות וקהילה במאה ה-21