אודות גיאו טבע

חברת גיאו טבע הוקמה בשנת 1999 על ידי דוד מנינגר.

גיאו טבע הינה חברה מובילה לתכנון ויעוץ סביבתי וכן תכנון בר קיימא על היבטיו (הנדסה, סביבה, חברה וכלכלה). החברה עוסקת במתן פתרונות יצירתיים לשימור ופיתוח, זה לצד זה. לגיאו טבע היכרות מעמיקה עם תחומי האקולוגיה, גיאומורפולוגיה, הידרולוגיה תכנון והנדסת סביבה. החברה עוסקת גם בפיתוח תיירות, שימושי משנה לאתרים מופרים ופיצוי סביבתי. החברה מלווה את לקוחותיה משלב בחינת היתכנות הראשונית ועד לשלבי הניטור לאחר הקמת הפרויקט.

יכולות בשלבי העבודה השונים

תכנון וליווי בשלבי הרגולציה:

 • בדיקת היתכנות אקו-כלכלית (Eco- finance)
 • בדיקת התכנות תכנונית
 • סקרים אקולוגיים וסקרי היתכנות

סקרים סביבתיים וליווי בשלב הרגולציה

 • מסמך נופי-סביבתי
 • תסקירי השפעה על הסביבה
 • תכניות אב לשטחים פתוחים בדגש אקולוגי ותיירותי
 • סקרי זיהום אוויר
 • נספחי ניקוז והידרולוגיה
 • סקרי עצים
 • נספחי פסולת
 • נספחים אקוסטיים
 • נספחי ניקוז
 • סקרי גיאופיטים וסקרי מינים אדומים
 • סקרים אקולוגיים בכלל זה סקרי בעלי כנף
 • מחקרי ארוזיה וסחף קרקע
 • סקרי פיזור ריחות
 • אדריכלות נוף

תכנון מפורט לביצוע

 • תכניות בניה ירוקה לשכונות
 • אדריכלות נוף
 • דו"חות הצללה
 • הדמיות יעילות אנרגטית במבנה באמצעותENERGYui
 • פיקוח וליווי עבודות בשטח
 • ליווי מנהלי פרוייקטים בהליך קבלת תו ירוק (ת"י 5281) עבור מבנים
 • מסמך המלצות אקולוגי לאתרי טבע עירוניים
 • ליווי הידרולוגי-סביבתי להיתרי בניה
 • חוות דעת הידרולוגית לתכנית קבלנית

ניטור ופיצוי סביבתי לאחר הקמה

 • שיקום מחצבות
 • שיקום עבודות עפר
 • שחזור ושיקום אתרי טבע ונוף פגועים
 • שימור ושיקום אגני ניקוז ונחלים
 • ייעוץ תיירות טבע ונוף
 • ייעוץ בנושא תשתיות בראייה מקיימת וכתיבת נספח בנושא לתמ"א 41 עבור משרד האנרגיה והמים

גיאו טבע משמשת כחברת יעוץ בשירות הגופים הבאים:

 • מאגר היועצים של המשרד לאיכות הסביבה, פיתוח תכניות אב במועצות אזוריות ברמה של משרד ראשי
 • יועצי משרד האנרגיה והמים בנושאי סביבה
 • מאגר היועצים של משרד השיכון
 • מאגר היועצים של משרד החקלאות
 • מאגר היועצים של החברה הממשלתית להגנות ים המלח
 • מאגר היועצים של קק"ל

תכנון סביבתי ובנייה ירוקה

גיאו-טבע שותפה במגוון פרויקטים בתחום ההתיישבות, בפריסה ארצית ברמות התכנון השונות משלבי תכנית האב והמתאר ועד לשלב התכנון המפורט.

אקולוגיה

לצוות גיאו-טבע הבנה כוללת של המרחב על כלל רבדיו. הכרות בלתי אמצעית זו של השטחים הפתוחים ומרחב התכנון משמשת ככלי לניתוח והבנה מקסימליים, במתן פתרונות סביבתיים מיטביים ויצירתיים לאתגרים השונים.

הידרולוגיה

גיאו-טבע מתמחה בהעברת תשתיות בשטחים פתוחים בכלל יחידות הנוף השונות, החל משלב התכנון ועד לשלבי השיקום הסביבתי בסיום העבודות.

אנרגיה והנדסת סביבה

גיאו-טבע בעלת ניסיון רב ומגוון בתחום האנרגיה החלופית ושותפה בפרויקטים מהבולטים והגדולים בארץ במגוון תחומי האנרגיה המתחדשת: תרמו-סולארי, פוטו-וולטאי ואנרגיית רוח, ובקידומם במוסדות תכנון שונים כמו ות"ל, מועצה ארצית וועדות מחוזיות.