הצוות שלנו

צוות גיאו טבע, המתמחה בתחומים מגוונים, נותן  את היעוץ ההוליסטי הטוב ביותר. הצוות כולל הידרולוגים, מהנדסים, אקולוגים, מתכננים אורבנים, מומחי ממ"ג (GIS), יועצים לבניה ירוקה, מומחים לאיכות אויר, אדריכלי נוף ועוד!

קראו עוד אודות הצוות והתרשמו מניסיוננו האקדמי והמעשי העשיר. 

דניאל זמלר עמית, מנהל המחלקה
08-9149575
M.A. בגיאומורפולוגיה והידרומטריה במחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

B.A. במחלקה לגיאוגרפיה ותכנון סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב – התמחות בגיאוגרפיה פיזית.

בעל היכרות מעמיקה במגוון נושאים סטטוטוריים וסביבתיים, מומחה לשיקום נופי של תשתיות אורכיות וממשק אקולוגי וגיאומורפולוגי בין יישובים לשטחים הפתוחים.

בעל נסיון רב בקידום, ייעוץ וניהול תכניות סביבתיות: מסמכי היתכנות, נספחים נופיים-סביבתיים, עריכת תסקירי השפעה על הסביבה ותנ"ס (תכנית ניהול סביבתית).

בנוסף, יועץ לתיירות וטיילות בדגש על תיירות מדברית.
נעה רוף-אבשקין ראשת צוות תכנון סביבתי, מתכננת ויועצת סביבה
08-6224816
M.A בתכנון עיר ואזור במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התמחות בתכנון ערים בהתמקדות במרחבים ציבוריים עבור אוכלוסיות מגוונות.

B.A בגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, כתיבת מסמכים סטטוטוריים וליווי תכניות.
לאה פרץ הנדסאית אדריכלות נוף
08-6224816
הנדסאית אדריכלות נוף, מכללת אורט ירושלים.

ידע וניסיון בהפקת סט תכניות מפורטות למכרז ולביצוע, תכנון שצ"פ בסדרי גודל שונים.
שקד אבני מתכננת, יועצת סביבה וגיאולוגית
08-6224816
M.A בתכנון ערים, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

M.Sc בגיאולוגיה, המחלקה לגיאולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

B.Sc בגיאולוגיה במחלקה למעדי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית.

בעלת ידע וניסיון בתחום הגיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, סביבה, תוכנות ממ"ג ותחומי תכנון.
אביטל דלטרופה אוחיון יועצת סביבה
08-6224816
B.A ארכיאולוגיה ותולדות האומנות, , אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הנדסאית אדריכלות נוף, המכללה הטכנולוגית באר שבע.

בעלת ידע וניסיון בסטטוטוריקה, וכתיבה של מסמכים סביבתיים.
תמר רוזנגרטן יועצת סביבה
08-6224816
B.A בקיימות וממשל, המרכז הבינתחומי הרצליה.

person

position

text