תחנות כח

מחלקת תחנות כח מתמחה בפרויקטים העוסקים בהפקת אנרגיה, כגון תחנות כח מבוססות גז.

הדמיה לתחנת כח

משלב התכנון להפקדת התכנית

למחלקה התמחות וניסיון רב בעריכת תסקירי השפעה על הסביבה המרכזים בחינה מקיפה ומקצועית במגוון תחומים.

ליווי הפרויקט במספר שלבים:

  • סקר ההיתכנות- לאיתור מקומות פוטנציאלים.
  • הכנת מסמך היוועצות ראשוני לשלב הועדה המקומית.
  • כתיבת תסקיר השפעה על הסביבה כולל:
    – סקירת שטח.
    – בחינת המצב הקיים תוך ליווי סקרי שטח וסקרי ספרות (פרק א') בחינת החלופות מפורטת הכוללת היבטים נופיים אנרגטיים סביבתיים ועוד (פרק ב') פרוט הנדסי טכני של הפרויקט (פרק ג') ולבסוף שילוב של פרק א' ופרק ג' לכדי תיאור ההשפעה הצפויה והנגזרת שלו בהמלצות להוראות התכנית (פרק ה').
  • הצגת הממצאים בוועדות ובשלב ההתנגדויות.
  • לאחר הפקדת התכנית- טרום שלב היתרים, גיאו טבע מכינה תכנית ניטור ייעודית לתכנית ולנקודות הרגישות שעלו מהתסקיר- יישום ההמלצות הסביבתיות בהוראות התכנית כנגזרת לפרק ה' בתסקיר.

תחנות כח