תכנון סביבתי וקיימות

מחלקת תכנון סביבתי וקיימות מספקת ללקוחותינו ליווי מלא בתהליכי תכנון משלב הרעיון הראשוני ועד לשלב הפיקוח שלאחר הביצוע.

בניה ירוקה ותכנון בר קיימא

בניה ירוקה משלבת בתוכה תחומי סביבה ותכנון רבים שמובילים לתכנון מוצלח ונאות יותר עבור האדם והסביבה. ת"י 5281 לבניה ירוקה ייכנס לתוקף במרץ 2022, ויחייב כל מבנה בינוני וגדול בניתוח מדדים שונים בהם: אנרגיה, חסכון במים, חומרים, פסולת, תחבורה ועוד.

עם 20 שנות ניסיון, אנחנו מספקים ללקוחותינו ליווי מלא בתהליכי תכנון משלב הרעיון הראשוני ועד לשלב הפיקוח שלאחר הביצוע. לגיאו טבע מחלקות מקצועיות שמלוות את התהליך בתחומי: אקולוגיה, הידרולוגיה, גיאולוגיה, תכנון עירוני, אנרגיה מתחדשת וייעוץ תרמי. בזכות המומחיות הרב-תחומית שלנו, אנו מסוגלים לספק עבודה מתואמת, לייעל תהליכים כדי לקדם את הפרויקט תוך עמידה בלו"זים צפופים.

ניתן לקבל מאיתנו ליווי פרויקט בהתאם לתקן בניה בת קיימא (5281), יעוץ תרמי (ת"י 5282, 5280, 1045), שכונה  בת קיימא (שכונה 360), וליווי לשיפור ביצועים ומדדי ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance Criteria).

ע"מ לעמוד בתקן בניה ירוקה יש צורך במגוון מומחים ובחינה של נושאים שונים. על מנת לסייע באופן יעיל ומהיר לגיאו טבע יכולת לערוך מסמכים בנושאים:

 • סקר חי, צומח, קרקע וניהול נגר עילי.
 • יצירת מודל לאיכות ופיזור אוויר.
 • ניתוח הצללות לחישוב פגיעה בזכויות שמש למבנים.
 • ניתוח ביו-אקלימי ומגוון ביולוגי.
 • תכנון נוף, תשתיות, שיקום, ושימור היבטים סביבתיים.
 • תכנית אב לפסולת, אקולוגיה, תיירות ושימור שטחים פתוחים.
 • תכנית ניהול פסולת ומחזור כולל אמצעים לצמצום פסולת מקומית.
 • ייעוץ תרמי לשיפור התייעלות אנרגטית בהתאם לת"י 5280, 5282, ו1045.
 • ייעוץ לעבודה בחומרים ידידותיים לסביבה ולאדם לפי בחינת Environmental Product Declarations (EPD) ו-Lifecycle Analysis (LCA).
 • מירוב שימוש הקרקע דרך עירוב שימושיים. לדוגמא, מיקרו-אנרגיה מתחדשת כהצללה על פינות ישיבה.
 • תכנון שכונות בנות קיימא בהתאם לת"י 5281 ושכונה 360
 • תכנון מבנה פסיבי (נוחות תרמי של הדייר וצמצום צריכת אנרגיה)
 • עידוד גידול מזון מקומי וכלכלה מקומית
 • המלצות על מערכות בקרה למים, חשמל ותאורה.

ליווי לקבלת ציון גבוה במדדי ESG (סביבה, חברה, וממשל תאגידית) ע"ב עקרונות של האו"ם:

 • יעדים לפיתוח בר קיימא (SDGs)
 • The Principles for Responsible Investment (PRI)
 • World Economic Forum’s Core Metrics and Disclosures

יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם שעבודתנו תורמת להם

תכנון סביבתי ובניה ירוקה בעיר החדשה