תכנון תשתיות סביבה וישובים

מחלקת תכנון תשתיות סביבה וישובים מלווה מגוון פרויקטים בתחום ההתיישבות, התחדשות עירונית, אזורי תעשייה ותכניות תיירותיות בפריסה ארצית ברמות התכנון השונות משלבי תכנית האב והמתאר ועד לשלב התכנון המפורט. בכל פרויקט אנו מבצעים ליווי ותאום התכנית עם הרגולטור הסביבתי עד לאישורה.

איך שומרים על האיזון שבטבע?

תחום הייעוץ כולל:

תכלול של המצב הקיים בשטח ומתן כלים לתכנון בר קיימא המתחשב בסביבה: ניתוח התנאים הפיזיים והמצב הקיים בשטח הפרויקט, מציאת המיקום והפריסה המועדפים בשטח בהתאם לנתונים הפיזיים של האתר, ומתן פתרונות לצמצום השפעת היישוב על סביבתו, מניעת מפגעים ומטרדים עבור התושבים, ושילוב אלמנטים של קיימות בפרויקט (בנייה מותאמת אקלים, מערך הפרדת פסולת, הליכות וכו'), תוך שת"פ מלא עם תחומי הסביבה המשיקים: נוף, אקולוגיה, הידרולוגיה ושימור קרקע.

תחומי ההתמחות של המחלקה הינם:

 • עריכת נספח נופי-סביבתי לתכנית ע"פ תמ"א 35/1.
 • עריכת מסמך עקרונות בנייה ירוקה ותכנון בר קיימא בהתאם למדיניות עירונית בתוקף.
 • עריכת מסמך המלצות בהתאם לניתוח הפרויקט ע"פ מדדי קיימות 360 של המועצה הישראלית לבניה ירוקה ומשרד השיכון.
 • ליווי סביבתי מתכלל לפרויקטים בנושאי התיישבות, תיירות ומסחר בחברה הבדואית בנגב.
 • עריכת תכניות תיירותיות בדגש סביבתי.
 • עריכת תכניות ניהול אגני.
 • תכניות נוף מפורטות למכרז ולביצוע.
 • יעוץ חקלאי – חקלאות משמרת נגר ועריכת פרוגרמה חקלאית.
 • ניהול מערכות פסולת.

סקרים נוספים בהתאם למאפייני התכנית:

 • מפגעים ומטרדים: מודל אקוסטיקה, מודל איכות אוויר, סקר היסטורי באתרים החשודים בזיהום קרקע או מי תהום (phase 1).
 • בנייה ירוקה : בדיקות הצללה וזכויות שמש, ייעוץ אקלימי, ניתוח נתוני אקלים, הדמיות יעילות אנרגטית במבנה באמצעות ENERGYui.
 • אדריכלות נוף והדמיות.

חטיבת ה-GIS מעורבת בכל הפרויקטים המבוצעים ע"י חברת גיאו-טבע במיפוי וניתוחי שטח מתקדמים. העבודה כוללת:

 • מיפוי סטטוטורי, שימושי קרקע ותשתיות קיימות תוך עבודה שוטפת מול יזמים בזמן אמת.
 • שימוש בהדמאות לווין, אורטופוטו עבודת שדה וכלים נוספים בבחינה גיאופיזית מקיפה ורב-שכבתית של השטח להפקת ניתוחי נצפות, רציפות שטחים פתוחים ועוד.
 • ניתוחים סטטיסטיים ומרחביים של מידע אקלימי ומטאורולוגי בהיבט הסביבתי.
 • ניתוח מרחבי תלת-מימדי באמצעות כלי GIS מתקדמים:
  3D Analyst ו Spatial analist.

תכנון ישובים ותשתיות בעיר החדשה